Helse- og oppvekstfag Vg1

Studiested: Stokmarknes


Inntakskrav:

Norsk grunnskole eller tilsvarende

Helse- og oppvekstfag utdanner deg til å jobbe med mennesker. 

Skolested: Stokmarknes.

I faget lærer du å gi omsorg og støtte til mennesker som trenger hjelp.

I tillegg vil du få grunnleggende teoretiske kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjoner, sosialfag, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp.

Helse- og sosialfag legger vekt på at elevene skal kunne orientere seg om de enkelte yrkene og kunne ta bevisste valg for å bli aktive og reflekterte yrkesutøvere.

Du vil få følgende fag- og timefordeling:

Fellesfag (336 timer/år):

 • 84 Engelsk
 • 56 Kroppsøving
 • 84 Matematikk praktisk eller teoretisk
 • 56 Naturfag
 • 56 Norsk

Felles programfag (477 timer/år):

 • 197 Helsefremmende arbeid
 • 140 Kommunikasjon og samhandling
 • 140 Yrkesutøvelse

Prosjekt til fordypning (168 timer/år)

 

 

Hovedinnholdet i de felles programfagene på Vg1 er:

 • Helsefremmende arbeid:

Dette området handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse. Hovedområdet vektlegger ivaretakelse av hele mennesket og en bevisstgjøring om å ta vare på egen fysisk og psykisk helse for å kunne stå i yrket.

 • Kommunikasjon og samhandling:

Samspill og samhandling mellom mennesker av ulik kulturtilhørighet, religion, livsførsel og funksjonsnivå er et hovedområde i dette programmet, og bygger på kunnskaper eleven har tilegnet seg i norsk. Området handler også om empati, ansvarlighet og nøyaktighet.

 • Yrkesutøvelse:

Dette dreier seg om kunnskap om de ulike yrkenes egenart og hvilke krav som stilles til yrkesutøvelsen. Rettigheter og plikter som gjelder arbeidslivet står sentralt her.

Fant du det du lette etter?