Yrkessjåfør Vg3

Noen av kjøretøyene - Klikk for stort bildeYrkessjåfør har nå fått egen side på Facebook. Besøk oss på www.facebook.com/yshadsel

 

 

 

 

 

Studiested: Melbu

 •  For å komme inn på vårkurs må du fylle 21 år innen 01.april. For å komme inn på høstkurs, må du fylle 21 år innen 1. oktober.
 • Vitnemål, årskursbevis eller kompetansebevis fra et av følgende grunnkurs:
  • Studieforberedende VG1
  • Service og samferdsel VG1
  • Teknikk og industriell produksjon VG1
  • Mekaniske fag VG1
  • Elektrofag- Grunnkurs
  • Allmennfag-Grunnkurs
  • Økonomiske og administrative fag-Grunnkurs
  • Annen relevant utdanning kan vurderes.
  • De som har utdanning fra før Reform 94 må realkompetansevurderes.
 • Førerkort klasse B før oppstart. Utstedt i EU/EØS-land
 • Tilfredsstille helsekrav for aktuell førerkortklasse.
 • Gode norskkunnskaper

 Ved rangering skal søkere fra hele landet stilles likt. Dersom det er flere søkere enn plasser, blir søkere rangert etter poengsum fra GK eller Vg1. Videre blir plassene fordelt i følgende prioriterte rekkefølge:        

- Søkere uten fullført studie- eller yrkeskompetanse går foran søkere med tidligere fullført studie- eller yrkeskompetanse

-Eldre søkere går foran yngre

- Elektronisk søknadsskjema finner du her

 

På vår landslinje for yrkessjåfører vil du få opplæring i klasse C, CE og DE (lastebil, vogntog og buss). Videre får du truckføreropplæring og vegtransport av farlig gods (ADR).

Skolen disponerer blant annet 5 vogntog, semitrailer, 1 buss, trucker og forskjellig utstyr som brukes i håndtering av gods.

Kurset gir yrkessjåførkompetanse i Gods- og Persontransport i forhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører - Yrkessjåførforskriften.

Undervisningen er gratis, og de fleste bøkene er tilgjengelig på biblioteket. Det er imidlertid prøvegebyr til Statens vegvesen.

Du kan søke lån og stipend hos Statens Lånekasse.

 

To av kjøretøyene - Klikk for stort bilde