Transport og logistikk Vg2

Inntakskrav: Service og samferdsel VG1, Teknikk og industriell produksjon Vg1 eller tilsvarende.

 

Har du en drøm om å kjøre lastebil/trailer eller buss eller ønsker du å jobbe med lager/logistikkarbeid, da er dette rette valget for deg. De som tar denne utdanningen kan kjøre opp til CE - lastebil og vogntog som 18-åringer.
 

Aktuell informasjon: Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

En ferdig utdannet logistikkoperatør kan arbeide innen en rekke ulike bransjer som transportbransjen, oljeindustrien, treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri, og annen industri eller næringsvirksomhet.

Arbeidsplasser for en ferdig utdannet yrkessjåfør finnes i transportbransjen - fra forskjellige typer godstransport  til persontransport.

I løpet av skoleåret skal du blant annet delta på følgende kurs:

  • ADR - farlig gods
  • Truckførerbevis
  • Sertifikat klasse B, personbil

Du vil få følgende fag- og timefordeling på transport og logistikk vg2:

Fellesfag  (252 timer per år):

  • 56  Kroppsøving
  • 112  Norsk
  • 84  Samfunnsfag

Felles programfag  (477 timer per år):

  • 140  Bransjeteknikk
  • 337  Transport og logistikk

Yrkesfaglig fordypning  (253 timer per år). 

Her for du som elev en smak av det som venter deg den dagen du kommer ut i jobb. Hoveddelen av faget skjer ved at du som elev er utplassert i en transportbedrift, eller innenfor logistikkfaget. Her får du være med på ulike arbeidsoppgaver som bedriften har å tilby, slik at du får et innblikk i yrket.

Lærlingeplass
Etter avsluttet Transport og logistikk Vg2, kan du gå begynne som lærling innen yrkessjåfør eller logistikkoperatør.

Yrkessjåfør: Velger du å ta lærlingetida i yrkessjåførfaget, starter du lærlingetida med et 10-ukers kurs, hvor du kjører opp på lastebil/vogntog. Deretter jobber du som sjåførlærling ute i bedriften.
Etter 2 år kan du ta fagbrev som yrkessjåfør.

Logistikkoperatør: Velger du å ta lærlingetida i logistikkfaget, starter du rett i bedrift, hvor du etter 2 år kan ta fagbrev som logistikkoperatør.