Teknologi og industrifag

Studiested: Melbu


Hvis du :

  • liker teknikk og maskiner
  • liker å delta i ei rask og avansert teknologisk utvikling
  • har praktisk sans, godt håndlag og er nøyaktig
  • både kan arbeide sjølstendig og samarbeide med andre
  • liker å omgås mennesker

da er kanskje dette det riktige utdanningsprogrammet for deg.

 

Aktuell informasjon:

Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

 

Teknologi og industrifag fører fram til et 60-talls yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri, samt oljebransjen. Så valgmulighetene er svært store. Også lokalt i vår region har du en god del fag og yrker å velge mellom.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktige begreper i disse yrkene, hvor det i mange av dem er svært viktig å arbeide etter prosedyrer og tegninger.

Etter Vg1 har du en rekke valgmuligheter når det gjelder Vg2.
Hadsel videregående skole har tilbudet Kjøretøy Vg2.

Du har også mulighet til å søke Transport og logistikk Vg2 og Automatisering Vg2, som er kryssløp til andre utdanningsprogram.