Studiespesialisering Vg3

Studiested: Stokmarknes


Inntakskrav:

  • Realfag Vg2 eller tilsvarende
  • Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 eller tilsvarende

På Hadsel VGS kan vi innen utdanningsprogrammet Studiespesialisering Vg3:

  • Realfag Vg3
  • Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

 

Aktuell informasjon:

Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

 

Du får følgende fag- og timefordeling på Vg3:

Fellesfag (421 timer per år):

  • 113 t Historie
  • 56 t Kroppsøving
  • 168 t Norsk
  • 84 t Religion og etikk

Programfag (420 timer per år):

  • 280 timer fra eget programområde
  • 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram