Studiespesialisering Vg2

Studiested: Stokmarknes


Inntakskrav: Studiespesialisering Vg1 eller tilsvarende.

Her ved Hadsel videregående skole kan vi innen utdanningsprogrammet
Studiespesialisering tilby to programområder på Vg2-nivå:
 

Realfag Vg2 

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Aktuell informasjon: Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

Realfag
Hvis du velger programområdet Realfag, bør du være glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag. Videre bør du ha interesse, evner og anlegg for matematikk og realfag.

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse, og best mulighet til å fylle spesielle opptakskrav med fordypning i matematikk og andre realfag. Det gir deg grunnlag for å søke forskjellige studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen realfag og medisin og i naturvitenskapelige og teknologiske fag.


Språk, samfunnsfag og økonomi
Hvis du velger programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi, bør du være glad i å lese og å arbeide med krevende teoretiske fag. Du bør ha interesse for andre språk og kulturer, samfunnsfag og økonomi.

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse. Avhengig av skolens tilbud, kan du fylle spesielle opptakskrav dersom du kan velge matematikk – og/eller andre realfag.  Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen litteratur, kultur, fremmedspråk, samfunnsfag og økonomi.

 

Du vil få følgende fag- og timefordeling:


Fellesfag (420 timer per år):

112 t   Fremmedspråk nivå I eller II - tysk, spansk eller russisk

  56 t   Historie

  56 t   Kroppsøving

  84 t   Matematikk praktisk eller teoretisk

112 t   Norsk

Programfag (420 timer per år)

280 timer fra eget programområde

140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram