Studiespesialisering

Studiested: Stokmarknes


Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universitet.


Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav.

 

Gå inn på vilbli.no og les nøye om dette, eller se litt informasjon nederst på siden.
 

Ved Hadsel vidergående skole tilbyr vi utdanningsprogrammet
Studiespesialisering (uten formgivingsfag).

  • Studiespesialisering Vg1
  • Studiespesialisering Vg2
    - Realfag / Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Studiespesialisering Vg3
    - Realfag / Språk, samfunnsfag og økonomi

De som velger dette utdanningsprogrammet er elever ved vår skole i tre år.

Første skoleåret på Studiespesialisering Vg1 består av fellesfag, og man har mulighet til å kunne velge forskjellige nivå innenfor språk (tysk/spansk) og matematikk (praktisk/teoretisk).

Dette danner det faglige grunnlaget for valg av programfag de neste to årene.

På Vg2 og Vg3 kan man, i tillegg til fellesfag, velge programfag innen enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

 

I utdanningsprogrammet Studiespesialisering må man som elev sette seg grundig inn i ovennevnte forhold når det gjelder generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav.

Med bestått løp og karakteren 2 eller bedre i samtlige fag vil du oppnå generell studiekompetanse, som gir grunnlag for å søke opptak til landets høyskoler og universitet, og til de fleste studietilbudene, eksempelvis sykepleier- og journalistutdanning.

Visse studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Noen studier kan ha høyere karakterkrav enn 2, andre kan ha krav om språkferdigheter, egne opptaksprøver eller lignende. For opptak til en del studier stilles det krav om at du har valgt spesielle programfag på vg2 og vg3, vanligvis matematikk og andre realfag.

Spesielle opptakskrav finner du i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Det kan bli gjort endringer i forskriften, så hold deg oppdatert på samordna opptak