Tilrettelagt opplæring (STO)

Hadsel VGS tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for alle som har behov for det. Undervisningen blir da organisert i mindre grupper med tilpasset opplegg, eller de er integrert i ordinær klasse og får oppfølging ved hjelp av en assistent. Noen av elevene får også arbeidslivstrening ved at de er utplassert i bedrifter. De fleste av elevene får utarbeidet individuelle læreplaner, og opplæringen fører normalt fram til delkompetanse eller yrkeskompetanse.

Skolen har i dag flere elever som trenger tilrettelegging på ulike plan. Mange av disse elevene er søkt inn med fortrinnsrett, og har en sakkyndig vurdering som omhandler den tilretteleggingen de har behov for. Elever som er søkt inn uten fortrinnsrett, men som har sakkyndig vurdering  i forhold til enkelte fag, vil få særskilt tilrettelegging i klassen eller i mindre grupper. De fleste  elevene har ingen dokumentasjon, og er avhengige av den tilretteleggingen som blir dem tildel innen klasserommet.

Alle elever som begynner på et opplæringstilbud ved Hadsel VGS kartlegges i fagene matematikk, engelsk og norsk. Ut fra testene og eventuell annen dokumentasjon settes det i gang nødvendige tiltak.

For at de fleste elever skal kunne nå målene i læreplanene, må opplæringen være fleksibel slik at det er mange måter å nå de ulike målene. Fleksibel bruk av lærertimer knyttet til klasse- og gruppestørrelse, metodikk, organisering, tempo, og koblinger mellom teori og praksis er noen av veiene.

Skolen har også tilbud for elever med ulike lærevansker, som får sin opplæring i en egen tverrkompetanseklasse. Skolen har mulighet for å ta inn multifunksjonshemmede elever, hvor tilbudet vil bli personlig tilrettelagt.