Service og samferdsel

Studiested: Melbu


Dette er et utdanningsprogram som fører fram til mange ulike yrker, fra salg til transport.

Det gjelder yrker som IKT-servicemedarbeider, reiselivsmedarbeider, resepsjonist,  kontor- og administrasjonsmedarbeider, salgsmedarbeider, vekter, logistikkoperatør og yrkessjåfør.

Les om Service og samferdsel på vilblino.no

Innen Service og samferdsel Vg1 har vi per dags dato ikke noe tilbud på Melbu.

Du finner nærmeste Service og samferdsel Vg1 ved Sortland vg. skole.

Vi tilbyr Transport og logistikk VG2. Etter avsluttet Vg2 kan du ta to års læretid i enten logistikkfaget eller yrkessjåførfaget. Med fagbrev som enten logistikkoperatør eller yrkessjåfør har du mulighet for jobb i en rekke bransjer. 

Kryssløp
Du kan gå Teknikk og industriell produksjon Vg1. Dette Vg1-tilbudet får du nemlig på vår skole, og deretter kan du gå over på Transport og logistikk Vg2.

Skolen tilbyr halvårig Vg3-kurs for yrkessjåfører myntet på voksne elever over 21 år.
Dette kurset foregår på vår landslinje for yrkessjåfører.