Landslinje Yrkessjåfør

Vi er også på Facebook. Besøk oss på www.facebook.com/yshadsel
 

 • Tilbudet gjelder for voksne over 21 år og lærlinger. Lærlinger med transport og logistikk prioriteres. Andre VG2 program kan også vurderes.
   
 • På vår landslinje for yrkessjåfører vil du få opplæring i klasse C, CE og DE (lastebil, vogntog og buss). Videre får du truckføreropplæring og vegtransport av farlig gods (ADR).
   
 • Skolen disponerer blant annet 5 vogntog, semitrailer, 1 buss, trucker og forskjellig utstyr som brukes i håndtering av gods.
   
 • Kurset gir yrkessjåførkompetanse i Gods- og Persontransport i forhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører - Yrkessjåførforskriften.
 • Undervisningen er gratis, og de fleste bøkene er tilgjengelig på biblioteket. Det er imidlertid prøvegebyr til Statens vegvesen.
   
 • Høstkurset har oppstart ca. 20. august, og vårkurset ca. 16. januar.

Slik må du søke

 • Det skal søkes elektronisk og ikke på papir. Søknadsskjemaet vil være åpent i tidsommet 20. april til 12. juni for høstkurset og 15. oktober til 15. november for vårkurset.

  Søknadsfrist er 12. juni for høstkurset og 15. november for vårkurset
 • - Elektronisk søknadsskjema finner du her
   

Inntakskrav for lærlinger

 • 18 år
 • Kompetansebevis / Vitnemål fra VG 2 Transport og Logistikk eller VK1 Transportfag
 • Inngått lærekontrakt med et opplæringskontor eller en godkjent transportbedrift (lærebedrift).
 • Eleven må ha førerkort klasse B før oppstart. Utstedt i EU/EØS-land.
 • Tilfredsstille helsekrav for aktuell førerkortklasse.

Inntakskrav for voksne:

 •  For å komme inn på vårkurs må du fylle 21 år innen 01.april. For å komme inn på høstkurs, må du fylle 21 år innen 1. oktober.
 • Vitnemål, årskursbevis eller kompetansebevis fra et av følgende grunnkurs:
  • Studieforberedende VG1
  • Service og samferdsel VG1
  • Teknikk og industriell produksjon VG1
  • Mekaniske fag VG1
  • Elektrofag- Grunnkurs
  • Allmennfag-Grunnkurs
  • Økonomiske og administrative fag-Grunnkurs
  • Annen relevant utdanning kan vurderes.
  • De som har utdanning fra før Reform 94 må realkompetansevurderes.
 • Førerkort klasse B før oppstart. Utstedt i EU/EØS-land
 • Tilfredsstille helsekrav for aktuell førerkortklasse.
 • Gode norskkunnskaper

 Ved rangering skal søkere fra hele landet stilles likt. Dersom det er flere søkere enn plasser, blir søkere rangert etter poengsum fra GK eller Vg1. Videre blir plassene fordelt i følgende prioriterte rekkefølge:        

- Søkere uten fullført studie- eller yrkeskompetanse går foran søkere med tidligere fullført studie- eller yrkeskompetanse

-Eldre søkere går foran yngre

 

Kontaktperson

Gunnar Hansen
Lærer