Landslinje Yrkessjåfør

Vi er også på Facebook. Besøk oss på www.facebook.com/yshadsel
 

 • Tilbudet gjelder for voksne over 21 år og lærlinger. Lærlinger med transport og logistikk prioriteres. Andre VG2 program kan også vurderes.
   
 • På vår landslinje for yrkessjåfører vil du få opplæring i klasse C, CE og DE (lastebil, vogntog og buss). Videre får du truckføreropplæring og vegtransport av farlig gods (ADR).
   
 • Skolen disponerer blant annet 5 vogntog, semitrailer, 1 buss, trucker og forskjellig utstyr som brukes i håndtering av gods.
   
 • Kurset gir yrkessjåførkompetanse i Gods- og Persontransport i forhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører - Yrkessjåførforskriften.
 • Undervisningen er gratis, og de fleste bøkene er tilgjengelig på biblioteket. Det er imidlertid prøvegebyr til Statens vegvesen.
   
 • Høstkurset har oppstart ca. 20. august, og vårkurset ca. 16. januar.

Slik må du søke

 

Inntakskrav på 19 ukers yrkessjåførkurs:

 • Eleven må være 21 år eller eldre. For å komme inn på kurset i vårhalvåret må du ha fylt 21 år før 1. april,  for å komme inn på høstkurset må du ha fylt 21 år før 1. oktober.
 • Elever med vitemål/kompetansebevis fra ett av grunnkursene Vg1 service og samferdsel eller Vg1 teknikk og industriell produksjon vil bli prioritert. Voksne søkere med grunnkurs som tidligere kvalifiserte til inntak på VK1 Transportfag vil også bli vurdert. Søkere med annen relevant utdanning kan også vurderes.
 • Eleven må ha førerkort klasse B og i tillegg tilfredsstille helsekravene for å få utstedt førerkort klasse C, CE, D.

 

Inntakskrav på yrkessjåførkurs for lærlinger i yrkessjåførfaget

 • 18 år
 • Kompetansebevis / Vitnemål fra VG 2 Transport og Logistikk eller VK1 Transportfag
 • Inngått lærekontrakt med et opplæringskontor eller en godkjent transportbedrift (lærebedrift).
 • Eleven må ta førerkort klasse B innen en måned etter skolestart.
  I tillegg må søker tilfredsstille helsekravene for å få utstedt førerkort klasse C, CE, D.

Kontaktperson

Asle H Martinussen
Lærer