Helseservicefag Vg2

Studiested: Stokmarknes


Inntakskrav: Vg1 Helse- og oppvekstfag eller tilsvarende

 

Opplæringen på Helseservicefag Vg2 legger vekt på å utvikle holdninger som innebærer toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold. Som helsearbeider vil du komme i kontakt med mennesker som er syke, samt mennesker i vanskelige livssituasjoner. Evne til observasjon og omsorgen for hele mennesket er sentralt.

 

Aktuell informasjon:

Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

For å kunne vurdere symptomer og behov for hjelp, kreves kunnskaper i: anatomi, fysiologi, sykdomslære, legemiddellære, hygiene og menneskelige reaksjonsmåter. For å bli en profesjonell yrkesutøver kreves gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Læreplanen for Helseservicefag Vg2 legger grunnlaget for å fortsette mot en yrkesspesialisering.

Du vil få følgende fag- og timefordeling:

Fellesfag (252 timer per år):

  • 56 t  Kroppsøving
  • 112 t  Norsk
  • 84 t  Samfunnsfag

Felles programfag (477 timer per år):

  • 197 t  Helsefremmende arbeid
  • 140 t  Kommunikasjon og samhandling
  • 140 t  Yrkesutøvelse

Yrkesfaglig fordypning (253 timer per år)

Etter å ha fullført Helseservice VG2 kan man ved Hadsel vg. skole velge mellom Helsesekretær og Apotekteknikk  på Vg3-nivå.

Dette blir lagt opp slik at elevene på de tre ulike retningene får felles undervisning i fellesfagene, mens de fagene som er spesielle for de enkelte yrkene undervises adskilt.