Helsearbeiderfag Vg2

Studiested: Stokmarknes


Inntakskrav: Helse- og oppvekstfag Vg1 eller tilsvarende.

 

Helsefagarbeideren jobber blant annet på sykehus, i hjemmebaserte tjenester, i psykisk helsearbeid på alle nivåer, og på sykehjem.

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for, og ta hensyn til andre mennesker. Videre bør du kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Aktuell informasjon:

Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

Du får følgende fag- og timefordeling:

 Fellesfag (252 timer per år)

  • 56 Kroppsøving
  • 112 Norsk
  • 84 Samfunnsfag

 Felles programfag (477 timer per år)

  • 197 Helsefremmende arbeid
  • 140 Kommunikasjon og samhandling
  • 140 Yrkesutøvelse

 Yrkesfaglig fordypning  (253 timer per år)

Under Prosjekt til fordypning er elevene ute i praksis i flere perioder, både på sykehjem, sykehus og hjemmetjenesten.