Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Studiested: Stokmarknes


Inntakskrav:

Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg1 Design og håndverk (kryssløp) eller tilsvarende

 

Aktuell informasjon:

Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

For å bli en god barne- og ungdomsarbeider kreves at du har gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis.

Videre må du være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne samt være ansvarsbevisst.

Opplæringen er lagt opp slik at den gir et godt og bredt utgangspunkt for å ruste barn, unge og voksne med ulike forutsetninger til å mestre livets oppgaver, og til å få en meningsfylt tilværelse. Elevene vil gjennom opplæringen få forståelse for forhold som påvirker menneskers opplevelser, atferd og livssituasjon, samt forhold som kan føre til helsemessige og sosiale problemer.

Aktuelle arbeidsplasser:

Barnehager, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsklubber og kommunale etater.

Arbeidsoppgaver:

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Opplæringen er også relevant for personer som innehar støttefunksjoner innen undervisning i offentlig og privat organiserte tilbud til barn, ungdom og voksne.

 

Du vil få følgende fag- og timefordeling :

Fellesfag (252 timer per år)

  • 56 Kroppsøving
  • 112 Norsk
  • 84 Samfunnsfag

 Felles programfag (477 timer per år)

  • 140 Helsefremmende arbeid
  • 140 Kommunikasjon og samhandling
  • 197 Yrkesutøvelse

Yrkesfaglig fordypning (253 timer per år)