Helse- og oppvekstfag

Studiested: Stokmarknes


Du som velger utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag, må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner, samt evner til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner. 

 

Aktuell informasjon:

Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Etter skolegang har du mange muligheter for interessante, givende og etterspurte yrker innenfor de fleste sider av helsevesenet: i hjemmebaserte tjenester eller på sykehus, i barnehage eller fritidshjem, på tannlegekontor, legekontor eller apotek.

Etter Vg1 helse- og oppvekstfag kan du ved skolen vår velge mellom 3 forskjellige programområder på Vg2-nivå:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
  Dette er også mulig som kryssløp fra Vg1 Design og håndverk.
 • Helsearbeiderfag
 • Helseservicefag

Etter at du har avsluttet et av de to førstnevnte alternativene, må du ut i lære i bedrift i 2 år, før du kan ta fagbrev, som henholdsvis barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider.

Etter avsluttet Vg2 Helseservicefag kan du velge tre ulike veier til yrkeskompetanse uten læretid og fagbrev: 

 • ApotekteknikkVg3
  Aktuelle arbeidssteder: apotek, farmasøytiske avdelinger ved sykehus, medisinutsalg, innen farmasøytisk industri.
 • Helsesekretær Vg3
  Aktuelle arbeidssteder: sykehus, sykehjem, legekontor, sosialkontor, trygdekontor, poliklinikker og bedriftshelsetjenesten.
 • Tannhelsesekretær Vg3
  Aktuelle arbeidssteder: offentlig tannhelsetjeneste, private tannlege- og spesialistkontorer, universitetenes odontologiske fakulteter og kjevekirurgiske avdelinger på sykehus.

Hvis du trenger enda litt mer inspirasjon før du bestemmer deg for utdanning og yrkeskarriere, kan du jo ta en titt på de to videosnuttene nedenfor: