Elektro og datateknologi Vg1

Studiested: Melbu


Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende

På Vg1 får du praksisretta undervisning. Ei undervisning som vil gi deg et innblikk i en rekke av de mange yrkene som dette utdanningsprogrammet leder fram mot.


Aktuell informasjon:

 

På studiested Melbu:

 • har vi godt med undervisningsutstyr.
 • får du jobbe i hensiktsmessige verksteder.
 • er det et godt samarbeid med næringslivet i regionen.
 • får du delta i ekskursjoner til eksempelvis kraftstasjoner, vindmøller og produksjonsbedrifter med automatisering.
 • får du prøve deg på stolpeklatring

Du vil få følgende fag- og timefordeling på Vg1:

Fellesfag (336 timer per år):

 • 140  Engelsk
 • 56  Kroppsøving
 • 84  Matematikk praktisk eller teoretisk
 • 56  Naturfag

Felles programfag (477 timer per år):

 • 140  Automatiseringssystemer
 • 197  Data- og elektronikksystemer
 • 140  Elenergisystemer

Yrkesfaglig fordypning (168 timer per år).