Automatisering Vg2

Studiested: Melbu


Inntakskrav:
Elektrofag VG1, Teknikk og industriell produksjon Vg1, eller tilsvarende.

 

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner. Lokalt i regionen vår er det gode muligheter for jobb med fagbrev innen automatiseringsfaget.
 

Aktuell informasjon: Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

Du vil få følgende fag- og timefordeling:

Fellesfag (252 timer per år):

  • 56 Kroppsøving
  • 112 Norsk
  • 84 Samfunnsfag

 

Felles programfag (477 timer per år):

  • 337 Automatiseringssystemer
  • 140 Elenergisystemer

Yrkesfaglig fordypning  (253 timer per år)