Elektro og datateknologi

Studiested: Melbu


Ønsker du et spenningsfylt yrke, med mange utfordringer og muligheter? Er du samtidig nøyaktig og systematisk, logisk og kreativ? Og i tillegg opptatt av kvalitet, sikkerhet og pålitelighet? Da er kanskje Elektrofag det utdanningsprogrammet du bør velge. Og - det passer like godt for jenter som for gutter.

Dette er et utdanningsprogram som fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer, for eksempel:

 • automatiker
 • elektriker
 • elektroreparatør
 • energimontør
 • dataelektroniker
 • flymotormekaniker
 • heismontør
 • romteknolog
 • tavlemontør

                                        

Automatisering og Elenergi

Etter Elektrofag Vg1 på dette utdanningsprogrammet, kan vi ved skolen vår tilby to forskjellige Vg2-kurs, nemlig Elenergi Vg2 og Automatisering Vg2.

Dette er et tilbud som igjen vil gi deg flere yrkesvalg: enten automatiseringsfaget (automatiker), fjernstyrte undervannsoperasjoner, tavlemontørfaget, eller vikler- og transformatormontørfaget. Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

NB! Det er fullt mulig å gå fra Elektrofag Vg1 og over til Kjøretøy Vg2 eller til Industriteknologi Vg2 som kryssløp fra et utdanningsprogram til et annet.                                 

På samme måte kan man velge et kryssløp "den andre veien", fra Teknikk og industriell produksjon Vg1 og over til Automatisering Vg2. 

 Kryssløp:

 •     Fra Teknikk og industriell produksjon Vg1
 •     Til   Kjøretøy Vg2
 •     Til   Industriteknologi Vg2