Oppfølgingstjenesten i Hadsel

Oppfølgingstjenesten er for ungdom som er mellom 15 og 21 år, har rett til videregående opplæring og som:

 • ikke søker til videregående skole- eller læreplass
 • ikke tar imot skole- eller læreplass
 • slutter på skolen eller som lærling i løpet av skoleåret
 • ikke er i varig arbeid
 • har tapt retten som følge av oppheving av lærekontrakt eller bortvisning fra skolen

Oppfølgingstjenesten samarbeider med:

 • Rådgivere i grunn- og videregående skole
 • Opplæringskontoret
 • Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Sosial- og helsetjenesten i kommunen
 • Opplæringsavdelingen i fylkeskommunen

Oppfølgingstjenesten gir veiledning og hjelper deg med dine planer for videre opplæring/utdanning eller arbeid.

Oppfølgingstjenesten i Nordland

Klikk for stort bildeHilde StavemHilde Stavem er OT-koordinator for Hadsel videregående skole og fagskole.

Telefon 90135417, E-post: hilsta@vgs.nfk.no

Kontaktperson

Hilde Stavem
Oppfølgingstjenesten