Fagskole

Hva er fagskole?

Fagskoleutdanning er en yrkesrettet høyere utdanning for deg som har en grunnutdanning på videregående nivå og som ønsker å øke din kompetanse. Fagskolen er likestilt med høgskoler og universiteter.

 

Nordland fagskole, Elektro kjennetegnes ved et samarbeid på tvers av fylkesgrenser. 
Studiestedet er på Melbu i Hadsel. Vi samarbeider med Steinkjer videregående skole og fagskole om ansatte og studenter. Studiet er nett- og samlingsbasert, og tas over tre år. (Som fulltidsstudium ville det gått over to år).

Etter endt utdanning får studenten tittelen fagskoleingeniør.

Nordland fagskole

Nordland fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen Helse, sosial og oppvekst, Elektro og Maritime fag. Fra 1. januar 2019 ble disse utdanningene samlet i nye Nordland fagskole.

Teknisk medieproduksjon   ved Hadsel VGS, ble innlemmet høsten 2020.

Nordland fagskole har ca. 275 studenter og ca. 27  årsverk tilknyttet de ulike avdelingene. Dagens faste studiesteder er Narvik, Melbu, Svolvær, Leknes, Bodø, Fauske, Mosjøen og Stokmarknes, i tillegg tilbyr vi fagskoleutdanning ved flere alternerende studiesteder som endrer seg fra år til år.

Kontaktperson

Hans Gunnar Hansen
Fagskoleleder