Fagskole

Hva er fagskole?

Fagskoleutdanning er en yrkesrettet høyere utdanning for deg som har en grunnutdanning på videregående nivå og som ønsker å øke din kompetanse. Fagskolen er likestilt med høgskoler og universiteter.

Nordland fagskole, Elektro

Teknisk fagskole Elektro - med fordypning Elkraft.

Nordland fagskole, Elektro kjennetegnes ved et samarbeid på tvers av fylkesgrenser. Studiestedet er på Melbu i Hadsel. Vi samarbeider med Steinkjer videregående skole og fagskole om ansatte og studenter. Studiet er nett- og samlingsbasert, og tas over tre år. (Som fulltidsstudium ville det gått over to år)

Etter endt utdanning får studenten tittelen fagskoleingeniør.

Gå til Nordland fagskole, Elektro.

 

Nordland fagskole

Nordland fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen Helse, sosial og oppvekst, Elektro og Maritime fag. Fra 1. januar 2019 ble disse utdanningene samlet i nye Nordland fagskole. Også Lofoten Reiselivfagskole planlegges innlemmet i Nordland fagskole i løpet av 2019. 

Nordland fagskole har ca. 275 studenter og ca. 27  årsverk tilknyttet de ulike avdelingene. Dagens faste studiesteder er Narvik, Melbu, Svolvær, Leknes, Bodø, Fauske og Mosjøen, i tillegg tilbyr vi fagskoleutdanning ved flere alternerende studiesteder som endrer seg fra år til år.

Gå til Nordland fagskole

Kontaktperson

Hans Gunnar Hansen
Fagskoleleder