Visjon og mål

 

VISJON: ”Utvikling for framtida”

Overordnede målsetninger

  • Hadsel VGS vil være en lærende og samarbeidende organisasjon
  • Elevene skal få en helhetlig kompetanse for aktiv deltakelse i videre utdanning, samfunnsliv og livsmestring
  • Våre fagtilbud skal være framtidsrettede
  • Våre ansattes kompetanse er sentral for våre måloppnåelser
  • Hadsel VGS skal være en helsefremmende arbeidsplass
  • Skolens samhandlingsverdier skal følges av alle ansatte
  • Hadsel VGS skal jobbe for å oppfylle fylkeskommunens målsetninger om inkludering og mangfold
  • Ved iverksetting av et tiltak skal det foreligge en plan for oppfølging