Ansattoversikt


Hadsel videregående skole - Opus Hadsel

Ansatte i avdelingen Opus Hadsel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder OPUS Hadsel 75 65 58 59 952 22 902
Karin Bygdnes  Nilsen
Lærer 473 61 303
Kasi Alnes
Koordinator/faglærer 75 65 59 46

Koordinator for fellesfagene på studieverkstedet. Faglig ansvarlig og lærer for fagskoletilbudet innenfor helse og sosial ved Hadsel videregående. Nettlærer i Den Åpne Skolen.

Britt Randi Breivik
Nettlærer/Veileder 75 65 59 79

Nettlærer på Barne og ungdomsarbeiderfaget i den åpne skolen Veileder på studieverkstedet

Karin Bunes
Økonomiansvarlig 75 65 58 08
Liv J. Halmøy
Lærer/veileder 75 65 59 82

Nettlærer på Helseservice i den åpne skolen Veiledning på Helsefagarbeider Se også Pedagogisk

Sverre Larsen
Konsulent 75 65 59 42
Arne Ivar Mikalsen
Kurs- og foredragsansvarlig 907 59 793

Kursansvarlig - Kursutvikler - Kursholder - Grafisk- og webdesign - Foredrag om Digital mobbing

Michal Solheim