Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 75 65 09 96 958 03 821
Vaktmester 75 65 59 52 416 68 280
Tor Hultgren
Vaktmester 75 65 58 81 948 00 567
Bjørn-Arne Jenssen
Driftsleder 75 65 58 26 909 45 578
Tor Magne Stabell