Ansattoversikt


Hadsel videregående skole

Ansatte i avdelingen Hadsel videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 900 34 349
Ove Aalo
Spesialbibliotekar 482 80 977
Are Gunnar Aarø
Sekretær 75 65 58 18
Marianne Aasheim
Renholdsoperatør 977 13 203
Eli Helen Almås
Konsulent 473 61 303
Kasi Alnes
Konsulent 915 35 097
Mona Amundsen
Adjunkt m/tilleggsut 911 97 401
Anja Kristin Andersen
Adjunkt m/tilleggsut 917 01 547
Merete Fillingsnes Andersen
Adjunkt 75 65 58 49
Liv Anne Anderssen
Leder/karriereveileder 970 56 398
Astrid Johanne Andreassen
Barne- og ungdomsarb 975 47 283
Benedicte Rønning Andreassen
Adjunkt med tilleggsutdanning 993 90 537
Brian Arne Andreassen
Sekretær
Ragne Kari Aronsen
Lektor m/tilleggsutd
Ann Kristin Aslaksen
Lektor 470 16 019
Liv Aune
Adjunkt m/tilleggsutdanning. 410 06 133
Hanna Lise Bakken
Barne- og ungdomsarbeider 994 95 385
Morten Pettersen Bergli
Renholdsleder 909 95 029
Pankaj Bhart
Faglærer og kontaktlærer HO vg2/Tillitsvalgt Nsf 916 24 915
Anne Kristiansen Bjørk
Lærer 916 07 869
Ted Vidar Bjørk
Lektor m/tilleggsutd 900 69 403
Britt Randi Breivik
Lærer 907 45 664
Terje Brun
Lektor m/tilleggsutd 480 52 914
Arvid G Bræck
Adjunkt 75 65 15 49 957 27 290
Adjunkt 911 30 486
Karin Bunes
Lektor m/tilleggsutd 75 01 15 56 908 68 785
Lærling
Studierektor Melbu 75 65 58 13 918 60 785
Øystein Hansen Bæverud
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 86 481 86 664
Miljøarbeider med fagbrev 482 25 225
Cay-Tore Carlsen
Lektor m/tilleggsutd
Magnus Dahl
Lærling
Lærer 938 44 590
Lillian Dalheim
Faglærer i kroppsøving 976 55 643
Tor Kristoffer Delp
Lektor m/tilleggsutd
Rådgiver/adjunkt m. tilleggsutdanning 915 34 093
Berit Dolmen
Renholdsoperatør 998 87 917
Malfa Dosjkhoklojeva
Adjunkt m/tilleggsut 934 99 664
Trude Eilertsen
Barne- og ungdomsarb 995 83 669
Vanja-Katrin Eilertsen
Lærer * 957 51 998
Åsta Clough Eilertsen
Fagkoordinator engelsk og nettlære 75 65 66 82
Fiona Jane Ellingsen
Lærer *
Faglærer Teamleder 400 90 753
Ivan Ellingsen
Adjunkt 75 65 59 75 975 87 216
Olav Elstad
Avdelingsleder 75 65 58 21 952 14 891
Ruth Helene Erlandsen
Adjunkt m/tilleggsut 984 06 655
Julie Evjen
Renholdsoperatør 454 03 205
Ayda Teshale Fantahun
Karriereveileder 959 42 902
Eli Holmquist Fenne
Lærer *
Adjunkt 75 65 59 22 915 24 081
Bjørn Fjeldsø
Adjunkt 75 65 58 68 944 86 828
Joakim Forøysund
Adjunkt m/tillegg 75 65 58 52 481 47 883
Caroline Fredriksen
Pedagogisk leder 75 65 58 53 993 34 148
Janne A Fredriksen
Adjunkt m/tilleggsut 402 20 033
Geir Gjerde
Lærer *
Torben Gjerstad
Konsulent 75 65 58 08 906 54 284
Liv J. Halmøy
Adjunkt 957 58 029
Ellen Hals
IKT-servicemedarbeider 75 65 59 48
Arne Løvås Hansen
Lærer 915 42 790
Gunnar Hansen
Fagskoleleder 911 91 824 911 01 824
Hans Gunnar Hansen
ATV Utdanningsforbundet / Elevrådskontakt / Faglærer ST 75 65 59 35 990 00 969
Heidi Hansen
Lærer * 913 85 249
Avdelingsleder 75 65 58 21
Sara Kristin Hansson
Renholdsoperatør
Lektor m/tilleggsutd 952 05 585
Lisbeth Haugen
Renholder
Lektor m/tilleggsutd n/a 481 98 096
Geir Higraff
Adjunkt m/tilleggsut 952 57 579
Frode Holdhus
Lektor m/tilleggsutd 482 46 158
Berit Holm
Rektor 75 65 58 00 951 45 666
Inge Holm
Vaktmester 416 68 280
Tor Hultgren
Lektor 416 68 290
Trond Hultgren
Barne- og ungdomsarb
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 59 34 906 79 969
Synøve Hulthin
Sekretær 75 65 58 19
Tove Hågensen
Reisestilling
Barne- og ungdomsarb
Lektor m/tilleggsutd 918 88 466
Bente Iversen
Lærer *
Adjunkt 975 67 788 975 67 788
Trude Karin Iversen
Studierektor 905 12 029
Åse Marie Jakobsen
Lærer * 992 58 533
Askill Zahl Jensen
Vernepleier
Vaktmester 948 00 567
Bjørn-Arne Jenssen
Kvalitetsleder 75 65 59 68 906 02 023
Rolf-Jørgen Jenssen
Lærling 75 65 59 74
Jakob Nordvoll Johannessen
Adjunkt 416 11 166
Roy Arne Johannessen
Pedagogisk leder/lærer 75 65 58 65 467 88 856
Arnvid Johansen
Personal- og administrasjonsleder 75 65 58 11 984 43 550
Evy Johanne Johansen
Adjunkt m/tilleggsut 951 39 967
Geir Magne Johansen
Studieleder 75 65 55 77 906 19 019
Maria Johansen
Lektor 971 31 669
Linn Johansen-Mælen
Adjunkt m/tilleggsut 412 33 984
Monica Johnsen
Avdelingsleder 952 20 311
Bibliotekleder 75 65 59 44
IKT-Leder 75 54 54 32 906 65 020
Tord Kristensen
Lærling
Siviløkonom/lærer 997 45 466
Katrine Kristiansen
Adjunkt 75 65 58 54 905 47 139
Kent-Are Kristiansen
Teamleder 75 65 58 42 915 56 471
Kyrre Kristiansen
Lektor m/tilleggsutd 917 34 064
Carina Larsen
Adjunkt m/tilleggsut 913 71 711
Sverre Larsen
Adjunkt m/tilleggsut 934 47 421
Trine Lise Larsen
Lærer 950 36 625
Kolbjørn Hoseth Larssen
Lektor m/tilleggsutd
Ola Lillehaug
Adjunkt m/tilleggsut
Marthe Lind
Adjunkt m/tilleggsut n/a
Susanne Løkken
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt 472 84 710
Elisabeth Løvseth
Renholder 967 15 428
Maliha Majidi
Avdelingsleder 415 25 986
Børge Mandal
Lektor 460 53 794
Olav-Andreas Marschall
Adjunkt 958 52 855
Vibeke Martinsen
Lærer 906 96 396
Asle H Martinussen
Adjunkt m/tilleggsut 979 88 815
Sølvi Mathisen
Renholdsoperatør 971 70 991
Tone Winther Mathisen
Konsulent 917 16 569
Arne Ivar Mikalsen
Barne-og ungdomsarbeider 911 56 004 911 56 004
Wanja Mollan
Barne- og ungdomsarb 908 43 536
Sandra Morfjord
Rådgiver planavdelinga 75 65 58 02
Gunhild Navjord
Adjunkt, ATV 481 12 409
Arvid Rune Nesmoen
Lektor m/tilleggsutd 992 66 922
Dina Nilsen
Adjunkt m/tilleggsut 911 49 746
Ivan Nilsen
Leder OPUS Vesterålen 75 65 58 59 952 22 902
Karin Bygdnes Nilsen
Fagleder 480 37 245
Oddbjørn Nilsen
Lærer *
Silje Nilsen
Lærer * 75 65 58 85 906 48 015
Arild Nordgaard
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 58 50 450 45 550
Elise Nordgaard
Sekretær 75 65 59 91
Heidi Annie Nygård-Bendiksen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 48 66
Renholder 970 32 185
Anita Olsen
Adjunkt m/ tilleggsutdannelse 75 65 58 75 473 04 369
Egil M Olsen
Prosjektleder 481 00 091
Magne Ole Olsen
Barne- og ungdomsarb
Hege Overholt
Lærer 904 77 379
Merete Ovesen
Renholder 975 12 754
Wenche Anita Pedersen
Lærling
Lærer *
Lektor med opprykk 934 29 405
Hilde Pettersen
Lærer 955 22 711
Kjell Ole Pettersen
Adjunkt m/tillegg 452 37 903
Thor Håvard Waag Pettersen
Barne- og ungdomsarb 992 27 246
Ine Malen Ramsevik
Adjunkt 75 65 58 76 996 37 965
Gunn Kirsti Rasmussen
Adjunkt m/tilleggsut 913 85 271
Frank Erik Reinholtsen
Adjunkt 975 69 023
Stine Elisabet Remen
Adjunkt 997 27 178
Ståle Rist
Renholder 922 58 025
Gro Heidi Robertsen
Karriereveileder 970 56 399
Gry Roness
Adjunkt
Ole Viktor Rødsand
Lektor med tilleggsutdanning 930 69 943
Lærer * 911 99 474
Lærling
Kontaktlærer ST2 / faglærer engelsk 75 65 59 37 974 77 990
Cecilie Johnsen Salahudeen
Adjunkt 414 52 133
Beate Pauline Salo
Faglærer TIP 75 65 58 36
Kurth-Christian Westnes Sandness
Yrkesfaglærer 415 17 124
Adjunkt
Hindrik Geert Sants
Planinspektør 75 65 59 06 75 65 58 22
Gry Schultz
Adjunkt 75 65 58 98
Hilde Seger
Adjunkt med opprykk/rådgiver 958 57 857
Randi Selstad
Adjunkt m/tilleggsut 482 26 655
Inger Lise Sivertsen
Adjunkt
Konsulent
Olga Smagina-Aas
Konsulent 907 59 793
Michal Solheim
Driftsleder 909 45 578
Tor Magne Stabell
Oppfølgingstjenesten 901 35 417
Hilde Stavem
Kontorleder 75 65 58 12
Gunhild Stoltz
Adjunkt m/tilleggsut 990 30 248
Marianne Stordalen
Lærer * 470 11 502
Jens Sundbø
Lærer *
Adjunkt med tilleggsutdanning 408 87 462 408 87 462
Mona Sørensen
Adjunkt m/tilleggsut 454 24 682
Tanja Sørfjord
Renholder 943 38 132
Marit Tove Thorvaldsen
Adjunkt m/tilleggsut 988 24 173
Per Øyvind Tjeldnes
Lærling
Renholder
Margarita De Los Angeles Villalobos Otarola
adjunkt 905 54 487
Kristin Vollan
Sekretær 75 65 58 03
Kari Helland Waage
barne-og ungdomsarbeider 970 87 859
Malin Sollund Ødegård
Renholdsoperatør 993 34 078
Saranya Sornchai Ørjansen
Adjunkt 906 44 948
Jens Petter Øverli
Adjunkt m/tilleggsut 481 22 683
Roger Åhlander