Ansattoversikt


Hadsel videregående skole

Ansatte i avdelingen Hadsel videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 900 34 349
Spesialbibliotekar 482 80 977
Are Gunnar Aarø
Sekretær 75 65 58 18
Marianne Aasheim
Lærer
Undervisning
Renholdsoperatør 977 13 203
Eli Helen Almås
Konsulent 473 61 303
Kasi Alnes
Adjunkt m/tilleggsut 915 35 097
Adjunkt m/tilleggsut 911 97 401
Anja Kristin Andersen
Adjunkt m/tilleggsut 917 01 547
Lærer 900 90 269
Adjunkt 75 65 58 49
Barne- og ungdomsarb 975 47 283
Benedicte Rønning Andreassen
Adjunkt med tilleggsutdanning 993 90 537
Brian Arne Andreassen
Sekretær
Lektor m/tilleggsutd
Ann Kristin Aslaksen
Lektor 470 16 019
Undervisning
Adjunkt m/tilleggsutdanning. 410 06 133
Kontaktlærer 100%
Barne- og ungdomsarb 994 95 385
Renholdsleder 909 95 029
Leder Hadsel VG Skole
Faglærer og kontaktlærer HO vg2/Tillitsvalgt Nsf 916 24 915
Anne Kristiansen Bjørk
Lærer 916 07 869
Lektor m/tilleggsutd 900 69 403
Britt Randi Breivik
Lærer 907 45 664
Lektor m/tilleggsutd 480 52 914
Adjunkt 911 30 486
Nettlærer BUA, NIN
Karin Bunes
Lektor m/tilleggsutd 75 01 15 56 908 68 785
Lærling
Studierektor Melbu 75 65 58 13 918 60 785
Miljøarbeider med fagbrev 482 25 225
Cay-Tore Carlsen
Lektor m/tilleggsutd
Lærling
Lærer 938 44 590
Lærer 900 66 711
Faglærer i kroppsøving 976 55 643
Undervise i kroppsøving på videregående skole
Lektor m/tilleggsutd
Rådgiver/adjunkt m. tilleggsutdanning 915 34 093
Berit Dolmen
Renholdsoperatør 998 87 917
Adjunkt m/tilleggsut 934 99 664
Barne- og ungdomsarb 995 83 669
Lærer * 957 51 998
Lærer *
Faglærer Teamleder 400 90 753
Adjunkt 75 65 59 75 975 87 216
Olav Elstad
Avdelingsleder 75 65 58 21 952 14 891
Adjunkt m/tilleggsut 984 06 655
Renholdsoperatør 454 03 205
Ayda Teshale Fantahun
Karriereveileder
Adjunkt 75 65 59 22 915 24 081
Lærer
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 58 50 450 45 550
Elise Forøysund
Lærer 75 65 58 68 944 86 828
Adjunkt m/tillegg 75 65 58 52 481 47 883
Undervisning
Caroline Fredriksen
Pedagogisk leder 75 65 58 53 993 34 148
Personalansvar, og oppfølging av avdelinger.
Adjunkt m/tilleggsut 402 20 033
Geir Gjerde
Lærer * 991 55 606
Lærling 479 92 926
Konsulent 75 65 58 08 906 54 284
Lønn, fakturering
Liv J. Halmøy
Adjunkt 957 58 029
Ellen Hals
Fagarbeider 928 09 479
Arne Løvås Hansen
Lærer 915 42 790
Fagskoleleder 911 01 824
Hans Gunnar Hansen
ATV Utdanningsforbundet / Elevrådskontakt / Faglærer ST 75 65 59 35 990 00 969
Lærer *
Adjunkt med tilleggsutdanning 986 04 264
Faglærer norsk og samfunnsfag. Teamlærer. Kontaktlærer.
Renholdsoperatør
Lektor m/tilleggsutd 952 05 585
Lektor m/tilleggsutd 4775655972 481 98 096
Geir Higraff
Adjunkt m/tilleggsut 952 57 579
Frode Holdhus
Lektor m/tilleggsutd 482 46 158
Berit Holm
Rektor 75 65 58 00 951 45 666
Vaktmester 416 68 280
Tor Hultgren
Lektor 416 68 290
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 59 34 906 79 969
Sekretær 75 65 58 19
Tove Hågensen
Barne- og ungdomsarb
Adjunkt m/tilleggsut 909 54 131
Lektor m/tilleggsutd 918 88 466
Bente Iversen
Adjunkt 975 67 788 975 67 788
Lærer *
Studierektor 905 12 029
Lærer * 992 58 533
Askill Zahl Jensen
Adjunkt med opprykk 957 84 044
Lærer
Vernepleier
Vaktmester 948 00 567
Kvalitetsleder 75 65 59 68 906 02 023
Kvalitetsarbeid, fagutvikling, undervisning
Rolf-Jørgen Jenssen
Lærling 75 65 59 74
Adjunkt 416 11 166
Pedagogisk leder/lærer 75 65 58 65 467 88 856
Arnvid Johansen
Personal- og administrasjonsleder 75 65 58 11 984 43 550
Evy Johanne Johansen
Adjunkt m/tilleggsut 951 39 967
Geir Magne Johansen
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 55 51 906 19 019
Undervisning og pedagogisk leder
Maria Johansen
Lektor 971 31 669
Adjunkt m/tilleggsut 412 33 984
Konsulent 75 65 58 10 984 77 450
Jørn S Karlsen
Bibliotekleder 75 65 59 44
Bibliotek
Ann Sidsel Kramer
IKT-Leder 75 65 59 94 906 65 020
Siviløkonom/lærer 997 45 466
Lærer * 75 65 58 54 905 47 139
Teamleder 75 65 58 42 915 56 471
Lektor 917 34 064 917 34 064
Adjunkt m/tilleggsut 913 71 711
Sverre Larsen
Adjunkt m/tilleggsut 934 47 421
Lærer 950 36 625
Lektor m/tilleggsutd
Lærer * 951 86 567
Adjunkt m/tilleggsut 907899872
Lærer *
Adjunkt 472 84 710
Elisabeth Løvseth
Renholder 967 15 428
Avdelingsleder 415 25 986
Børge Mandal
Lektor 460 53 794
Adjunkt 958 52 855
Lærer 906 96 396
Asle H Martinussen
Adjunkt m/tilleggsut 979 88 815
Renholdsoperatør 971 70 991
Konsulent 917 16 569
Arne Ivar Mikalsen
Barne-og ungdomsarbeider 911 56 004 911 56 004
Barne- og ungdomsarb 908 43 536
Pedagogisk leder ST 75 65 58 02
Adjunkt, ATV 481 12 409
Arvid Rune Nesmoen
Lektor m/tilleggsutd 992 66 922
Dina Nilsen
Adjunkt m/tilleggsut 911 49 746
Leder OPUS Hadsel 75 65 58 59 952 22 902
Karin Bygdnes Nilsen
Fagleder 480 37 245
Oddbjørn Nilsen
Lærer *
Lærer * 75 65 58 85 906 48 015
Sekretær 75 65 59 91
Eksamen og dokumentasjon
Lektor m/tilleggsutd
Renholder 970 32 185
Anita Olsen
Adjunkt m/ tilleggsutdannelse 75 65 58 75 473 04 369
Egil M Olsen
Ansatt 478 58 699
Barne- og ungdomsarb
Lærer 908 57 032
Lærer
Adjunkt m/tilleggsut 906 72 208
John Paulsen
Renholder 975 12 754
Lærling
Lektor med opprykk 934 29 405
Lærer 955 22 711
Adjunkt m/tillegg 452 37 903
Lærer på Hadsel VGS
Barne- og ungdomsarb 992 27 246
Adjunkt 75 65 58 76 996 37 965
Rådgiver 75 65 59 50
Adjunkt m/tilleggsut 913 85 271
Frank Erik Reinholtsen
Adjunkt 975 69 023
Adjunkt 997 27 178
Renholder 922 58 025
Karriereveileder 970 56 399
Adjunkt
Lektor med tilleggsutdanning 930 69 943
Lærer * 911 99 474
Assistent
Lærling
Kontaktlærer ST2 / faglærer engelsk 75 65 59 37 974 77 990
Faglærer - engelsk
Cecilie Johnsen Salahudeen
Adjunkt 414 52 133
Beate Pauline Salo
Lærer * 75 65 58 36
Yrkesfaglærer 415 17 124
Undervisning i matematikk og data og elektronikk
Adjunkt
Planinspektør 75 65 59 06 75 65 58 22
Adjunkt 920 93 897
Adjunkt/rådgiver 958 57 857
Lektor m/tilleggsutd 932 24 487
Adjunkt m/tilleggsut 482 26 655
Konsulent 907 59 793
Foredragsholder nettvett, Kursholder datakortet, Drupal, Moodle, Camtasia. Webutvikling og programme
Driftsleder 909 45 578
Tor Magne Stabell
Kontorleder 75 65 58 12 75 65 59 23
Gunhild Stoltz
Adjunkt m/tilleggsut 990 30 248
Lærer * 470 11 502
Adjunkt m/tilleggsut 408 87 462 408 87 462
Adjunkt m/tilleggsut 454 24 682
Renholder 943 38 132
Adjunkt 988 24 173
Renholder
adjunkt 905 54 487
Sekretær 75 65 58 00
Lektor 75 65 58 38 402 21 206
barne-og ungdomsarbeider 970 87 859
Særskillt tilrettelagt arbeid
Renholdsoperatør 993 34 078
Adjunkt 906 44 948
Adjunkt m/tilleggsut 481 22 683