Landslinje Yrkessjåfør

 • Tilbudet gjelder for voksne over 21 år og for lærlinger med fullført vg2 transport og logistikk, samt lærlingeplass.
   
 • På vår landslinje for yrkessjåfører vil du få opplæring i klasse C, CE og DE (lastebil, vogntog og buss). Videre får du truckføreropplæring og vegtransport av farlig gods (ADR).

  Det skal søkes elektronisk og ikke på papir.

  - Elektronisk søknadsskjema for voksne over 21 år finner du her
  - Elektronisk søknadsskjema for lærlinger finner du her
   
 • Skolen disponerer blant annet 5 vogntog, semitrailer, 1 buss, trucker og forskjellig utstyr som brukes i håndtering av gods.
 • Kurset gir yrkessjåførkompetanse i Gods- og Persontransport i forhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører - Yrkessjåførforskriften.
 • Undervisningen er gratis, og de fleste bøkene er tilgjengelig på biblioteket. Det er imidlertid prøvegebyr til Statens vegvesen.

 

Inntakskrav på 19 ukers yrkessjåførkurs:

 • 21 år eller eldre

For å komme inn på kurset i vårhalvåret må du ha fylt 21 år før 1. april,  for å komme inn på høstkurset må du ha fylt 21 år før 1. oktober.

Du må ha vitnemål / årskursbevis eller kompetansebevis fra ett av følgende grunnkurs/Vg1-kurs:

 • Studieforberedende Vg1
 • Service og samferdsel Vg1
 • Teknikk og industriell produksjon - Vg1
 • Mekaniske fag - Grunnkurs
 • Elektrofag - Grunnkurs
 • Allmennfag - Grunnkurs
 • Økonomiske og administrative fag - Grunnkurs

I tillegg må følgende krav tilfredsstilles:

 • Førerkort klasse B
 • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D

 

Inntakskrav på yrkessjåførkurs for lærlinger i yrkessjåførfaget

 • 18 år
 • Kompetansebevis / Vitnemål fra VG 2 Transport og Logistikk eller VK1 Transportfag
 • Inngått lærekontrakt med et opplæringskontor eller en godkjent transportbedrift (lærebedrift).
 • Førerkort klasse B.
 • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D
Fant du det du lette etter?