Skoleskyss

buss.jpg - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune har ansvaret for skyss av elever i den videregående skolen i Nordland.

►  Skyssreglement
►  Søknad om skoleskyss videregående skole
►  Søknad om skysstilskudd
►  Søknad om refusjon av daglige skyssutgifter
►  Erklæring om delt omsorg 50 50 samvær
►  Innhenting av gårds- og bruksnummer for elever i Nordland

Skyssordningen omfatter elever som bor i Nordland og som tar minst halvårig utdanning ved skoler som går inn under opplæringsloven (videregående opplæring) som fylket driver og/ eller har driftsansvaret for.

For å ha krav på skoleskyss må avstanden mellom bosted – skole være minst 4 km. Nordland fylkeskommune vil da etter søknad innvilge skyss eller gi skyssgodtgjørelse.

Publisert av Michal Solheim. Sist endret 12.12.2014 12:17
Fant du det du lette etter?