Skoleskyss

Klikk for stort bilde

Alle elever som skal ha skoleskyss må søke om dette. Det kan du gjøre når du har fått svar på opptak.

Logg deg inn på minskyss.nfk.no for å søke. Første gang du bruker portalen må du registrere deg som ny bruker. I denne portalen kan du også melde tapt kort, oppdatere informasjon og endre adresse. Har du allerede kort og søker i god tid, vil kortet være oppdatert til skolestart.

De som har krav på daglig skyss, og ikke har busskort fra før, får utlevert et elektronisk busskort i begynnelsen av skoleåret, via kontaktlærer eller i resepsjonen. Hvis du hadde busskort i 10. klasse, skal det samme kortet brukes på videregående. Kortet er kun gyldig sammen med skolebevis.

Det er ditt eget ansvar å ta vare på kortet hele skoleløpet. Dersom du mister kortet må du bestille nytt kort på minskyss.nfk.no. Kortet er gyldig for 2 reiser per dag og kan ikke benyttes utenom skoleåret.