Lærebøker

Skolebibliotekene ved Hadsel vg. skole låner ut alle lærebøker elevene trenger i undervisningen gjennom gratis læremiddelordning.
Elevene får også låne kalkulatorer.

Foreldre/foresatte (eller andre omsorgspersoner) må underskrive avtale om lån av lærebøker.
Denne løsningen er kun åpen for Vg1-elever skoleåret 2020-2021.

PORTAL FOR SIGNERING OG BETALING FOR ELEV-PC OG LÆREMIDDELORDNING

Elever over 18 år må avtale med biblioteket når det gjelder signering av lånekontrakt.

Det skal skrives navn i alle bøker, og elevene har ansvaret for selv til en hver tid å vite hvor bøkene befinner seg. Det er ikke tillatt å la bøker ligge uten tilsyn på skolens område. Alle elever får tildelt bokskap. Dette for å hindre ombytting av bøker, eller tap og tyveri.

Lærebøkene som lånes ut gjennom gratis læremiddelordning er skolen eiendom, og skal leveres tilbake ved skoleslutt, eller ved avbrutt utdanning.

Bøkene må ved innlevering være i tilfredsstillende forfatning. Det er ikke lov å skrive i bøkene, og mangler bøkene sider, er vannskadet eller tilgriset, må de erstattes.

Ved å skrive under avtalen om lån godtar foreldre/elever de reglene som gjelder ved erstatning.

Ved manglende erstatning blir kravet sendt til inkasso med tilhørende kostnader.

 Last ned og les "Felles utlånsreglement for bibliotekene ved de videregående skolene i Nordland".