Kontor - Ekspedisjon

Ekspedisjonskontoret på studiestedet der du er elev er behjelpelig med:

• Daglig skyss
• Skolebevis
• Lån/stipend
• Vitnemål/kompetansebevis
• Generell veiledning/informasjon