Bibliotekene ved Hadsel vg. skole og fagskole

Klikk for stort bilde

Alle kan søke både på Stokmarknes og Melbu - vi låner hos hverandre!
 

Hjemmeside Biblioteket på Stokmarknes

Her kan du fornye dine lån + søke etter bøker og filmer.


Hjemmeside  Biblioteket på Melbu

Her kan du fornye dine lån + søke etter bøker og filmer.

 

Facebook - biblioteket studiested Stokmarknes

Facebook - biblioteket studiested Melbu

Biblioteket på Stokmarknes

Bibliotekleder Ann Sidsel Kramer - ann.sidsel.kramer@vgs.nfk.no
E-post til biblioteket: bibliotek.stokmarknes@vgs.nfk.no

Telefon: 756 55 944

Postadresse: Hadsel vg. skole, studiested Stokmarknes
                       Biblioteket
                       Postboks 284
                       8455 Stokmarknes

 

Biblioteket på Melbu

Bibliotekar: Are Gunnar Aarø - are.gunnar.aaro@vgs.nfk.no
E-post til biblioteket: bibliotek.melbu@vgs.nfk.no
Telefon: 756 55 945

Postadresse: Hadsel vg. skole, studiested Melbu
                      Biblioteket                      
                      Postboks 253/254
                      8459 Melbu

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Klikk for stort bilde

 

 

Felles utlånsreglement for bibliotekene ved VGS-skolene i Nordland

       

 1. Lånerettigheter
  Rett til lån på biblioteket har ansatte, praktikanter og elever med elevstatus på den aktuelle skolen. Eksterne lånere må avtale lån med det enkelte bibliotek, og vil normalt få dette, hvis det ikke fører til et dårligere tilbud til skolens egne elever.
   
 2. Lånekort
  Skolekort/ansattbevis fungerer som lånekort på biblioteket og skal alltid medbringes ved lån. Har ikke låneren beviset med, må gyldig legitimasjon framvises. Elevers identitet kan eventuelt bekreftes av tilstedeværende ansatt.
   
 3. Lånetider
  Biblioteket har ulike lånetider for forskjellige typer materiale. Opplysninger om lånetidene finnes som oppslag i bibliotekene og på hjemmesidene. Lånetiden kan tilpasses ved behov, for eksempel ved fordypningsemne. Dette må avtales særskilt.
   
 4. Fornying
  Lån kan fornyes to ganger hvis det ikke er opprettet reservering på materialet. Hvis ytterligere forlengelse av lånetid ønskes, må dette avtales med bibliotekpersonalet. Lånetid på reservert materiale kan normalt ikke forlenges.
   
 5. Reservering
  Utlånt materiale kan reserveres. Du får beskjed når materialet kommer inn. Reservert materiale må hentes innen fristen.
   
 6. Lån fra andre bibliotek (fjernlån)
  Bøker biblioteket ikke selv eier, kan lånes inn fra et annet bibliotek. De ansatte i biblioteket gjør dette hvis du spør. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.
   
 7. Ansvar
  Du er ansvarlig for alt du låner. Biblioteket tar ikke ansvar for eventuell forbytting eller framlån av materiale. Ved levering må materialet være i tilfredsstillende stand jfr. Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler som elever og foresatte skriver under ved skolestart.

Alle må skrive navn i lærebøkene de låner, for å unngå forbytting.

 1. Innlevering
  Alt utlånt materiale skal returneres til bibliotekpersonalet eller i kasse merket Innlevering. Materiale som leveres til eksempelvis lærere eller medelever, samt materiale som legges igjen i klasserom eller andre steder i eller utenfor skolebygningen, tar biblioteket ikke ansvar for.
   
 2. Hva skjer hvis du ikke leverer innen fristen?
  Hvis materialet ikke leveres i tide blir det sendt ut to purringer før regning. Purringene sendes til epostadressen og/eller mobilnr.  du oppgav da du søkte skoleplass. Det forutsettes at låner sjekker denne jevnlig. Erstatningskrav sendes per post.
   
 3. Krav om erstatning/regning
  Eventuelle regninger og inkassokrav sendes direkte til låner. Dersom låner er under 18 år, sendes kravet til foresatte, jfr. Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler.
  Standard erstatningsbeløp er kr. 500,-. For særskilt materiale, som ekstra dyre bøker, PC, kamera og lignende, gjelder egne satser.
  Dersom du mottar regning, har du følgende alternativer:
 • Levere inn det du har fått regning på i god stand og kravet slettes.
 • Erstatte materialet med et tilsvarende eksemplar.
 • Betale beløpet.

  Finner du materialet etter at regningen er betalt, har du ikke rett til å få tilbake pengene, men kan beholde materialet.
 1. Inkasso
  Betales ikke regningen, sendes kravet til inkasso, noe som vil medføre ekstra kostnader. Hvis du leverer tilbake bibliotekmaterialet etter at inkassogebyrer er påbeløpt, frafaller biblioteket sitt originale krav, mens inkassogebyret blir en sak mellom låner og inkassoselskap.

  Manglende innlevering kan føre til at låneretten innskrenkes