Internasjonalisering

Internasjonalisering er et satsingsområde for skolen vår, og vi har gjennom flere år hatt et aktivt forhold til å søke om midler til og delta i internasjonale prosjekter. Vi har vært, og er fortsatt,  partnere i mange EU-prosjekter.

Bakgrunnen for dette er at vi mener det er viktig for både lærere og elever å komme ut i verden og hente inspirasjon og kunnskap innenfor eget fag. Prosjektene har derfor omfattet både lærere og elever, og vi har vært både mottakerorganisasjon og senderorganisasjon i disse prosjektene.

Internasjonaliseringsprosjekt på studiested Melbu


Skolested Melbu er med i et EU-prosjekt, Erasmus+, strategisk partnerskap. Oppstart høsten 2014. Til dette prosjektet har vi fått tildelt ca 34000 Euro.

Tittelen på prosjektet er R€*****, og temaet er gjenbruk, et aktuelt tema i disse bruk- og kasttider.
I prosjektet deltar, i tillegg til vår skole, skoler fra følgende land: Skottland, Italia, Portugal, Litauen, Frankrike og Tyrkia. Hvert land har ansvar for å arrangere ett møte i prosjektet, og på de fleste av disse møtene skal det delta både lærere og elever.
 
Prosjekttida er to år og i løpet av denne perioden vil minst 18 elever og 8 lærere fra vår skole være aktive bidragsytere og deltakere i prosjektet.

 

Ferskt internasjonaliseringsprosjekt -
på studiested Stokmarknes
 

Alle elevar på yrkesfaglig utdanningsprogram skal ha delar av si utdanning som arbeidsutplassering i relevante bedriftar. Dette skoleåret vil noen av elevane våre på Vg2 få ein del av denne praksisen i London.

Hadsel vg. skole og fagskole samarbeider med ADC College som er bindeleddet vårt i London.

Dei to første vekene av februar 2015 vil 25 elevar arbeide i bedriftar i London. Prosjektet blir betalt gjennom EU- programmet Erasmus+.

Dei skal bu hos vertsfamiliar som er godkjente av ADC College under heile perioden. Ein del av målet for internasjonalisering er at elevane får kjennskap til dagliglivet i eit anna europeisk land.

Fant du det du lette etter?