Internasjonalisering

Internasjonalisering er et satsingsområde for skolen vår, og vi har gjennom flere år hatt et aktivt forhold til å søke om midler til og delta i internasjonale prosjekter. Vi har vært, og er fortsatt,  partnere i mange EU-prosjekter.

Bakgrunnen for dette er at vi mener det er viktig for både lærere og elever å komme ut i verden og hente inspirasjon og kunnskap innenfor eget fag. Prosjektene har derfor omfattet både lærere og elever, og vi har vært både mottakerorganisasjon og senderorganisasjon i disse prosjektene.

 

ERASMUS + PROSJEKT 2018 -2020  

      

Klikk for stort bilde“Activating leadership initiatives through values education”   - ALIVE
Prosjekt ALIVE består av seks partnerskoler fra Italia, Spania, Romania, Portugal, Tyrkia og Norge. Hadsel videregående skole er prosjektansvarlig og koordinerer arbeidet som foregår i perioden. Prosjektet finansieres av EU.

Tema for prosjektet er felles utfordringer i den europeiske skolehverdagen. Formålet er å øke elevers bevissthet om å ta lederskap over eget liv og utdannelse. Det er også et ønske om å øke deres bevissthet på viktige humanistiske verdier og at de alle er en del av et større samfunn.

Fokusområder som prosjektet sikter seg inn på er; skolens ansvar for sosial inkludering, minske antall elever som dropper ut av skolen / elever med ufullstendig utdanning, samt medborgerskap/EU tilknytning og demokrati. Prosjektet gjennomføres gjennom konkrete oppgaver som løses på prosjektskolene i løpet av perioden, samt ved erfaringsutveksling og workshops på skolene som elever besøker.

Besøk websiden til Alive to Lead