Elevråd

Elevrådets oppgave er å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av hvert skoleår.

 

Elevrådsrepresentanten fungerer som bindeledd mellom klassen og elevrådet, og mellom elevrådet og klassen. For elevene er elevrådet den rette kanalen å gå gjennom hvis det er noe ved skolen de ønsker å forandre.

 

Hadsel videregående skole og fagskole har egne kontaktlærere som samarbeider med elevrådet. Elevrådskontakten skal være en ressursperson for elevrådet.

 

Den viktigste oppgaven for elevrådskontakten er opplæring og veiledning av elevrådet. Elevrådskontakten skal også støtte elevrådet i forholdet til skolens ledelse gjennom å veilede elevrådet i hvordan de kan arbeide for å få gjennomslag for sine saker.

 

Du kan lese mer om elevråd og elevrådsarbeid hos elevorganisasjonen.

I opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.
 

Elevrådets styrerepresentanter ved skolested Melbu 2020-21

Leder: Odin Fagervold - EL2E
Styremedlem: Sindre Hansen Ellingsen - BA1A
Styremedlem: Fredrik Pettersen - SS2A
Styremedlem: Leif Håkon Sjursen - BA1B
Styremedlem: William Jakobsen Skagtun - TP2A
Styremedlem: Ronja Bendikssen - EL1B
Styremedlem: Elias Aarseth Fredriksen - EL2A

Elevrådskontakt: Per Øyvind Tjeldnes
 

Elevrådets styrerepresentanter ved skolested Stokmarknes 2020-21

Leder: Zeinab Mohammed Farhan - ST2A
Nestleder: Agnete Solsem - HO2C
Sekretær: Martine S. Pedersen - ST3A
Styremedlem: Emma Georgsen Berg - HO1A
Styremedlem: Håvard Bergseng Rødsand - DH2M

Elevrådskontakt: Heidi Hansen