Elevråd

Elevrådets oppgave er å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av hvert skoleår.

 

Elevrådsrepresentanten fungerer som bindeledd mellom klassen og elevrådet, og mellom elevrådet og klassen. For elevene er elevrådet den rette kanalen å gå gjennom hvis det er noe ved skolen de ønsker å forandre.

 

Hadsel videregående skole og fagskole har egne kontaktlærere som samarbeider med elevrådet. Elevrådskontakten skal være en ressursperson for elevrådet.

 

Den viktigste oppgaven for elevrådskontakten er opplæring og veiledning av elevrådet. Elevrådskontakten skal også støtte elevrådet i forholdet til skolens ledelse gjennom å veilede elevrådet i hvordan de kan arbeide for å få gjennomslag for sine saker.

 

Du kan lese mer om elevråd og elevrådsarbeid hos elevorganisasjonen.

I opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.
 

Elevrådets styrerepresentanter ved skolested Melbu 2019-20

Leder: Emilie Steinsvik – DH2F
Sekretær: Torgeir Andreassen – SS2A
Styremedlem: Niklas Rølvåg – BA2B
Styremedlem: David Hermansen – EL1A
Styremedlem: Haakon Lillestjerna – BA1A

Elevrådskontakt: Per Øyvind Tjeldnes
 

Elevrådets styrerepresentanter ved skolested Stokmarknes 2019-20

Leder: Amna Syeda – ST3B
Nestleder: Malik Salahudeen – ST3B
Sekretær: Zeinab Farhan – ST1A
PR-ansvarlig: Julianne Ellingsen Adolfsen – HO2B
Komitekoordinator: Liina Treimann Skagen – ST1B

Elevrådskontakt: Heidi Hansen