Rådgivningstjenesten

Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen.

Veiledningen innebærer rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg, samt hjelpe elevene til å finne seg til rette i opplæringen, og veilede elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker.

De samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere, faglærere og foresatte.

Rådgiverne formidler også kontakt med andre instanser som for eksempel PPD, helsesøster og barnevern.

Rådgiverne har taushetsplikt.

Kontaktperson

Randi Selstad
Rådgiver studiested Melbu
Marianne Stordalen
Rådgiver studiested Stokmarknes