Helsetjenesten

Du kan kontakte helsesykepleier med alt som omhandler helse, både fysisk og psykisk helse.

Jill Strand er helsesykepleier for elever på studiested Stokmarknes. Mona Lauritsen for elever på studiested Melbu.

Melbu Stokmarknes

Kontor i administrasjonsfløya.

Treffetid er tirsdag og onsdag
fra kl 08.00 -14.30.

Kontor på "Direktøren".

Treffetid er mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
fra 08.30 - 14.30.

Hvis du ønsker å snakke med helsesykepleier, kan du ganske enkelt hente en timelapp på døra til helsesykepleiers kontor. Hver "time" er på 20 minutt. Ved behov for lengre tid kan man trekke to lapper. Hvis du har behov for ekstraordinær kontakt med helsesykepleier utenom de faste tidene, så ta kontakt med rådgiver på skolen, som formidler behovet videre til helsesykepleier.

Hos helsesykepleier kan du få veiledning og råd om ulike emner som f.eks:

 • Ensomhet
 • Prevensjon
 • Helseproblem
 • Kjønnssykdommer
 • Seksualitet/press
 • Psykiske vansker
 • Spilleavhengighet
 • Angst/redsel
 • Spiseproblematikk
 • Sorg 
 • Hjem/skole
 • Problemer/mobbing/rusproblemer/drikkepress
 • Incest
 • Eller har du bare lyst til å snakke med en voksen?
 • Kom alene, eller sammen med noen.

Tilbudet er for alle elever ved Hadsel vgs.
Man får ikke registrert fravær for å gå til helsesykepleier.
Det er lav terskel for å gå til helsesykepleier. Ikke vær redd for at et problem er for lite eller for stort.

Helsesykepleier har taushetsplikt!