Tilretteleggingskoordinator

Studiested Melbu Studiested Stokmarknes
Linn Johansen-Mælen
Koordinator tilrettelagt opplæring
 Linn Johansen-Mælen - Klikk for stort bilde 

Inger Lise Sivertsen
STO-leder

  482 26 655

       Inger Lise Sivertsen - Klikk for stort bilde

Hos Linn og Inger Lise kan du få hjelp til å tilrettelegge skolehverdagen din etter dine behov, for eksempel knyttet til ekstra hjelpemidler og ressurser i undervisningen, og tilrettelegging av eksamen.

Arbeidsområder:

  • Overordnet funksjon: tilrettelegging av den enkelte elevs ulike behov for tilpasset opplæring

  • Ansvar for å lede og administrere skolens arbeid med tilrettelagt opplæring og særskilt tilrettelagt opplæring, inkludert særskilt språkopplæring

  • Sørge for kontakt med hjelpeapparat utenfor skolen, som BUP, VOP, helsevesen, barnevern og PPT

  • Trygge og ivareta den enkelte elevens rettigheter og behov gjennom gode dialogmøter med lærere og skolens s-team i forhold til tilrettelagt opplæring