Rådgiverstjenesten

Studiested Melbu Studiested Stokmarknes

Randi Selstad

Rådgiver, Melbu

Randi Selstad - Klikk for stort bilde  

Marianne Stordalen

Rådgiver Stokmarknes

Marianne Stordalen - Klikk for stort bilde  

Hilde Stavem

Rådgiver Melbu

Hilde Stavem - Klikk for stort bilde     

Rådgiverne veileder og støtter deg som elev i skolehverdagen. Rådgiversamtaler føres ikke som fravær.

Veiledningen innebærer rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg, samt hjelpe elevene til å finne seg til rette i opplæringen, og veilede elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker.

De samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere, faglærere og foresatte.

Rådgiverne formidler også kontakt med andre instanser som for eksempel PPT, helsesykepleier og barnevern.

Rådgiverne har taushetsplikt.