Helsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle elevene ved skolen. Vi tilbyr råd, veiledning og helsehjelp. Tilbudet er gratis, og du får ikke fravær.

Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Studiested Melbu Studiested Stokmarknes
  Mona Lauritsen
er helsesykepleier for elever på studiested Melbu.
Mona Lauritsen - Klikk for stort bilde      

 Jill Strand
er helsesykepleier for elever på studiested Stokmarknes.

Klikk for stort bilde

Treffetid:
Tirsdag 12.00-15.30
Onsdag 8.15-15.30
Torsdag 8.15-11.30

 

Kontor i bygg C (C217)

Treffetid er mandag, onsdag og torsdag
fra 08.30 - 14.30.

Du kan snakke med helsesykepleier om det meste og vanlige temaer er:

  • Seksualitet; prevensjon (resepter + gratis kondomer), seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet(-stest)
  • Identitet/kjønn
  • Psykisk helse; f.eks ensomhet, stress, nedstemthet, angst, selvskading
  • Sorg/sorgreaksjoner
  • Fysiske plager
  • Kosthold/spiseproblematikk
  • Konflikter med venner, kjæreste, familie osv.
  • Rus; alkohol, narkotika

Skolehelsetjenesten samarbeider og kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser som fastlege, BUP (barne- og ungdomspsykiatri), VOP (voksenpsykiatri), helsestasjon for ungdom m.m.