Elev- og lærlingetjenesten

Som elev ved Hadsel vgs har du anledning til å ta kontakt med skolens elev- og lærlingetjeneste.

Elev- og lærlingetjenesten er et samlebegrep og består av:

Innenfor disse tjenestene har vi samlet mye god faglig og menneskelig kompetanse. Alle har et tett samarbeid for å utnytte hverandres kvaliteter og kompetanse. På den måten kan vi sammen gi deg som elev best mulig tilpasset opplæring.

Vi arbeider for at du skal få en god skolehverdag og vi kan hjelpe til med å løse store og små utfordringer.

Du er velkommen til å ta kontakt!

Se en mer detaljert oversikt over alle i tjenesten (PDF, 110 kB)

Se årsplanen for elev- og lærlingetjenesten 2020-21 (PDF, 121 kB)

 

Søknadsfrister

Videregående skole:

1. februar Frist for oppmelding til privatisteksamen vår.

1. februar Søkere med fortrinn eller individuell behandling.
Du søker på http://www.vigo.no. Husk vedleggsskjema. Søking som lærekandidat med spesialundervisning, søkere med behov for spesialundervisning, eller minoritetsspråklige søkere.

1. mars Søknadsfrist fellesinntak. Du søker på http://www.vigo.no.

ca. 8. juli 1. gangs inntak til skole. Du får svar på om du har fått plass eller om du står på venteliste.

ca. 17. juli Svarfrist etter 1. gangs inntak. Husk å svare på http://www.vigo.no/ og kontroller at du har krysset av riktig.

ca 4. august 2. gangs inntak til videregående skole. Det er også mulig å sette seg opp på lokal venteliste fra denne datoen. Dette gjelder elever som ikke har søkt skoleplass via Vigo. Se mer informasjon på skolens hjemmeside.

15. september Frist for oppmelding til privatisteksamen høst.
 

1. november. Frist for å avbryte videregående utdanning uten tap av ungdomsrett.


Høyere utdanning:

1. mars: Søknadsfrist for særskilt opptak til universiteter og høgskole.
15.april: Søknadsfrist for utdanninger i samordna opptak.