Mitt Nordland – mi framtid

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn

Du er her:

VG 3 Helsesekretær - Apotekteknikk

Studiested: Stokmarknes


Inntakskrav: Helseservicefag Vg2 eller tilsvarende
 

Hadsel vg. skole vil gi et undervisningstilbud på Vg3-nivå alt etter søketall. I skoleåret 2018-19 er det elever på Helsesekretær og Apotekteknikk.

 

Helsesekretær               
Helsesekretærene arbeider bl.a. på legekontorer, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten og i helsesentre.
Helsesekretæren er ofte den som møter pasienten først ved ankomst til behandlingsstedet. Sentrale arbeidsområder er:

  • mottak av pasienter
  • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
  • kontortekniske oppgaver
  • registrering av takster og diagnoser
  • kvalitetssikring og prosedyrer
  • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

Apotekteknikk                       
Apotekteknikerne er den største yrkesgruppen i apotekene, og apotekteknikerens arbeidsplass er som regel knyttet til private og offentlige apotek. Apotekteknikeren driver utstrakt rådgivning overfor kunder, pasienter og annet helsepersonell, samt salg og service.
Se mer om utdanningsprogrammet på vilblino.no

 

Formelle krav
For å kunne bruke de tre yrkestitlene apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær, kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Det er følgende fag- og timefordeling:

Fellesfag (56 timer per år):

  • 56 t  Kroppsøving

Felles programfag (925 timer per år):

  • 371 t  Helsefremmende arbeid
  • 184 t  Kommunikasjon og samhandling
  • 371 t  Yrkesutøvelse 

Elevene på de ulike programområdene skal undervises i fellesfagene sammen, mens det som er spesielt for de enkelte yrkene, skal undervises adskilt.

Yrkespraksis vil skje kontinuerlig gjennom hele skoleåret, istedenfor i bolker som tidligere.