VGS Hadsel - Fagskolen

Hadsel videregående skole og fagskole har i en 10-årsperiode kunnet tilby nettbasert/desentralisert teknisk fagskole, med fordypning innen elkraft. Det treårige tilbudet foregår i samarbeid med Steinkjer videregående skole / Steinkjer fagskole, og har studenter fra hele landet, selv om de fleste kommer fra Nord-Norge og Trøndelag. Dette skoleåret kan vi skilte med et rekordstort studenttall på hele 130 fordelt på de to studiestedene.

  

Publisert av Arild Johansen. Sist endret 31.10.2014

Fagskolelederne, Jan Gundersen, Steinkjer, og Hans Gunnar Hansen, Hadsel.

De to fagskolelederne, Hans Gunnar Hansen i Hadsel og Jan Gundersen i Steinkjer, er begge stolte av fagskolen, og synes de har hatt stor nytte og styrke i samarbeidet mellom de to skolene.

En av fordelene med et slikt samarbeid, er at studentene kan vurdere sjøl hvor det passer best å delta på de 3-4 ukesamlingene i løpet av skoleåret, enten på Melbu eller på Steinkjer.

En annen fordel er at det felles lærerkollegiet på fagskolen underviser i sine respektive fag på begge studiestedene når det er samlinger.

Hadsel fagskole ble forøvrig godkjent av NOKUT i august 2006.

(Teknisk fagskole sin egen webside finner du her: www.TF-nett.no)

------------------------------------------------------------------------------

NB!

Hadsel vgs arbeider nå for fullt med å få i gang et nytt fagskoletilbud, dette innen helsefag, nærmere bestemt kreftomsorg og lindrende pleie.Her foreligger det læreplan, men søknad og godkjenningsprosedyre tar sin tid.

Fra bransjehold har vi i tillegg fått oppfordring om å utvikle tilbud innen demensomsorg og alderspsykiatri, men her må det først utvikles egen læreplan før det kan godkjennes.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kraft fra "oven" - Tor med hammeren Elkraftproduksjon og -distribusjon Kraftproduksjon og -distribusjon

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS