Du er her:

Ytterligere åpning for tilstedeværelse på skolen

Klikk for stort bildeInformasjon fra rektor Kunnskapsministeren har kunngjort at pga av generell smittesituasjon i Norge er det laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt som viser hvilke smitteverntiltak vi skal bruke i videregående skole.

Videregående skole er klassifisert som gul,  det betyr at elevene kan få sin undervisning i sine klasserom, uten avstandsberegning, men holde en meter avstand i friminuttene. For øvrig gjelder reglene om å være hjemme om man er syk, ha god handhygiene og ikke klemme eller handhilse.

Fra uke 23  åpner Hadsel vgs for tilnærmet full tilstedeværelse, og elevene vil få nærmere beskjed fra sin kontaktlærer om oppmøtetidspunkt.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

Med vennlig hilsen

rektor Åse