Du er her:

Viktig informasjon

Viktig informasjon - Klikk for stort bildeSkolene sørger for faglige opplegg og legger til rette for opplæring hjemme, men det å hindre spredning av smitte det aller viktigste. Aktivitetene hjemme må ikke gå ut over trivsel og livskvalitet.  Foreldre og foresatte må gjerne ta kontakt med skolens ledelse eller elevens kontaktlærer  om dere trenger råd og hjelp rundt dette.

  • All undervisning, oppgaver, innlevering og vurdering vil nå foregå på digitale arenaer.
  • Timeplanen skal i utgangspunktet følges, og lærerne lager opplegg for timene/perioden. Lærerne vil opprettholde kontakt med deg, og det må være mulig for lærerne å få tak i deg på det tidspunktet faget er satt opp. Faglæreren vil  være tilgjengelig for deg i henhold til oppsatt timeplan, eller på avtalt tidspunkt.  Læringsplattformen, Its learning vil være sentral i kommunikasjonen mellom deg og skolen.
  • Det er viktig at du opprettholder en normal døgnrytme, slik at du er klar til å ta fatt på læringsarbeidet fra morgenen av.
  • Vi vil legge opp til samarbeid mellom lærerne for å sikre en mest mulig jevn arbeidsbelastning.
  • Faglærerne planlegger aktiviteten slik at de får et godt grunnlag for å gi deg underveisvurdering og sette standpunktkarakter.
  • Foreløpig har vi ingen annen informasjon enn at eksamen går som vanlig. Du vil få beskjed dersom dette endrer seg.
  • Hvis du ikke følger vurderingssituasjoner står du i fare for å ikke få standpunktkarakter pga. manglende vurderingsgrunnlag. Du vil få varsel dersom dette er tilfelle.
  • Manglende innleveringer kan også føre til nedsatt karakter i orden. 
  • Hvis du har behov for hjelp med PC, trenger noe fra biblioteket eller har glemt noe på skolen må du ta kontakt med skolen for å gjøre nærmere avtaler.  
  • Elevtjenesten/ rådgivere/helsesykepleier vil være tilgjengelig for deg på telefon og på avtalte møtetidspunkt.

Hvis du er syk og ikke kan delta i opplæringen, må du gi beskjed til kontaktlærer og/eller faglærer.

Vennlig hilsen rektor Hadsel videregående skole

Åse Jakobsen