Du er her:

Antimobbedag på Hadsel videregående

Klikk for stort bildeHadsel videregående satte mobbing på dagsorden, med foredrag fra Adrian Lund og påfølgende gruppearbeid. Dette er en del av ERASMUS-samarbeidet.

Mobbing kan påføre langvarige problemer for de som blir utsatt for det, og dette opplegget ble satt opp for å skape bevissthet om hvordan mobbing påvirker den som blir mobbet, hvordan forebygge mobbing og hva som er den enkeltes ansvar. Elevene var først på foredrag med Adrian Lund, som snakka om livet med Tourettes, sine opplevelser av mobbing og hvordan han etterhvert lærte seg å mestre livets utfordringer. Han kom med mange konkrete råd til elevene. Etter foredraget jobbet elevene, på studiested Melbu, i grupper hvor de fikk utdelt forskjellige caser om temaet. Her skulle de diskutere og reflektere rundt de ulike problemstillingene. Disse casene var laget av representanter for elevtjeneste(helsesykepleier, rådgivere, miljøarbeider, PPD). 

Resultatene fra fra dette gruppearbeidet vil bli snakket om i klassens time påfølgende uke. Denne dagens opplegg er en del av ERASMUS prosjektet ALIVE (Activating Leadership Initiatives through Values Education), hvor skolen er en aktiv deltaker.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde