Du er her:

Velkommen til skolestart mandag 17. august.

 Kunnskapsministeren har kunngjort at pga av generell smittesituasjon i Norge er det laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt som viser hvilke smitteverntiltak vi skal bruke i videregående skole.

Elever og ansatte er velkommen tilbake til undervisning på skolen fra mandag 11. mai. Alle elever skal få undervisning på skolen, men ikke alle samtidig. 

 Det er de praktiske fagene som skal prioriteres, men også fellesfag kan disse elevene få undervisning i på skolen. Skolen vil legge til rette for dette der det er mulig og hensiktsmessig, og at godt smittevern er ivaretatt.
 

 Utdanningsavdelingen arrangerer nytt nettmøte torsdag 23. april kl. 11.00

  Hverdagen har vært snudd på hodet for de aller fleste av oss de siste 3 ukene, og de vanlige sosiale fellesskapene på skolen, har vært mer eller mindre oppløst for elever og ansatte.

En liten påskehilsen til elever ved Hadsel videregående skole fra rektor og alle ansatte.

 

GOD PÅSKE!

 For å redusere smitteutbredelsen av korona ble det fra og med fredag 13. mars ingen klasseromsundervisning på Hadsel vgs.  Lærere gjennomfører digital undervisning frem til påskeferien begynner.

Skolene sørger for faglige opplegg og legger til rette for opplæring hjemme, men det å hindre spredning av smitte det aller viktigste. Aktivitetene hjemme må ikke gå ut over trivsel og livskvalitet.  Foreldre og foresatte må gjerne ta kontakt med skolens ledelse eller elevens kontaktlærer  om dere trenger råd og hjelp rundt dette.