Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontorleder 75 65 58 12 907 72 999

Fagskolen

Ansatte i avdelingen Fagskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontorleder 75 65 58 12 907 72 999

Hadsel videregående skole

Ansatte i avdelingen Hadsel videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontorleder 75 65 58 12 907 72 999